دیدار امیرعبداللهیان با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر

دیدار امیرعبداللهیان با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر
منبع خبر : iribnews.ir