قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲


قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲ - خبرگزاری صدا و سیما

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲ - خبرگزاری صدا و سیما

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲ - خبرگزاری صدا و سیما

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲
www.iribnews.ir › فیلم › قلم دوربین

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲
به غیر از مصلی در مساجد و امامزادههای تهران، از قبیل حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) و امامزادگان سید جعفر و حمیده خاتون باغ فیض و امامزاده پنج ...

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۲

نماز عید فطر در سراسر کشور - 22 فروردین 1403 - تلوبیون

نماز عید فطر در سراسر کشور - 22 فروردین 1403 - تلوبیون
www.iribnews.ir › فیلم › قلم دوربین

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۱ - صاحبخبر

قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر استانها ۱ - صاحبخبر
برپایی نماز عید سعید فطر در اقصی نقاط کشور. تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳- ۱۲:۴۰. Video Player is loading. Play Video. Play. Mute. Current Time 0:00.

قلم دوربین/نمازعیدسعید فطر به امامت مقام معظم رهبری/۲۲ فروردین ۱۴۰۳

قلم دوربین/نمازعیدسعید فطر به امامت مقام معظم رهبری/۲۲ فروردین ۱۴۰۳
قلم دوربین/۲۲ فروردین ۱۴۰۳/نماز عید فطر تهران ۲

اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی تهران

اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی تهران
opalclub.ir › فیلم
منبع خبر : iribnews.ir