مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت

مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت


مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت - خبرگزاری صدا و سیما

مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت - خبرگزاری صدا و سیما

مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت - خبرگزاری صدا و سیما

مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت - خبرگزاری صدا و سیما
مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت - خبرگزاری صدا و سیما

مشارکت سپاه اردبیل در پویش کاشت یک میلیارد درخت - خبرگزاری مهر

مشارکت سپاه اردبیل در پویش کاشت یک میلیارد درخت - خبرگزاری مهر
www.iribnews.ir › اقتصادی › کشاورزی،روستا و عشایر

منابع طبیعی، با مشارکت مردم، برای مردم - باشگاه خبرنگاران جوان

منابع طبیعی، با مشارکت مردم، برای مردم - باشگاه خبرنگاران جوان
با به صدا درآمدن زنگ درختکاری در سراسر کشور در ۱۵ اسفند ماه، گروه های مختلف مردم نهالهایی به دل خاک سپردند و در طرح کاشت یک میلیارد درخت ...

مشارکت نوجوانان و جوانان سمیرمی در کاشت نهال - خبرگزاری صدا و سیما

مشارکت نوجوانان و جوانان سمیرمی در کاشت نهال - خبرگزاری صدا و سیما
مشارکت همه اقشار مردم در کاشت یک میلیون درخت - خبرگزاری صدا و سیما

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در گیلانغرب، روانسر و پاوه - ایرنا

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در گیلانغرب، روانسر و پاوه - ایرنا
با به صدا درآمدن زنگ درختکاری در سراسر کشور در 15 اسفند ماه، گروه های مختلف مردم نهال هایی به دل خاک سپردند و در طرح کاشت یک میلیارد درخت مشارکت کردند.

ارتقاء امنیت زیستی کشور با اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت - ایسنا

ارتقاء امنیت زیستی کشور با اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت - ایسنا
مشارکت سپاه اردبیل در پویش کاشت یک میلیارد درخت - خبرگزاری مهر

کاشت ۹.۱ میلیون اصله درخت در راستای اجرای طرح ملی کاشت درخت

کاشت ۹.۱ میلیون اصله درخت در راستای اجرای طرح ملی کاشت درخت
www.mehrnews.com › news › مشارکت-سپاه-اردبیل-د...

ایران مستعد اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت - ایسنا

ایران مستعد اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت - ایسنا
... همکاری در پروژههای آبخیزداری، در طرح ملی و مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و تحقق سهم کاشت ۴۰ میلیون درخت در استان اردبیل نیز مشارکت خواهیم ...
منبع خبر : iribnews.ir