همراه با محصولات دانش بنیان در سومین روز از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲

همراه با محصولات دانش بنیان در سومین روز از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲
چاپکر سه بعدی دانش بنیان، چرخه کامل تولید داروی پروبیوتیک و غیر پروبیوتیک و نرم افزار پیش بینی چشم انداز اقتصادی بخشی از محصولات ارائه شده در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ است.
منبع خبر : iribnews.ir