دورکاری کارکنان در ادارات استان تهران لغو شد

دورکاری کارکنان در ادارات استان تهران لغو شد
تهران- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران از لغو دورکاری کارکنان در ادارات استان خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com