محکومیت‌های متعدد مدعی دروغین خبرنگاری در استان البرز

محکومیت‌های متعدد مدعی دروغین خبرنگاری در استان البرز
وزارت ارشاد در تشریح ابعادی جدید از محکومیت‌های متعدد مدعی دروغین خبرنگاری در استان البرز، تاکید کرد که نامبرده نه تنها خبرنگار نبوده، بلکه فاقد هرگونه مجوز فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای است.
منبع خبر : iribnews.ir