سرمربی سابق عراق و نگارش کتاب علیه اشغالگری آمریکا

سرمربی سابق عراق و نگارش کتاب علیه اشغالگری آمریکا
«عدنان حمد» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال عراق کتابی را علیه اشغالگری آمریکا در این کشور چاپ کرد.
منبع خبر : iribnews.ir