سالانه ۸ میلیون زائر بین ایران و عراق تردد می‌کنند

سالانه ۸ میلیون زائر بین ایران و عراق تردد می‌کنند
سخنگوی ستاد اربعین ایران در عراق از تردد سالیانه ۸ میلیون نفر زائر بین ایران و عراق به طور متقابل خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir