تاکید مدیرعامل فرابورس بر توسعه نهاد‌های حرفه‌ای سرمایه گذاری

تاکید مدیرعامل فرابورس بر توسعه نهاد‌های حرفه‌ای سرمایه گذاری

مدیرعامل فرابورس گفت:نبود نهاد‌های حرفه‌ای به صورت گسترده و حضور مستقیم سرمایه‌گذاران به صورت عام در سال‌های گذشته منجر به ایجاد آسیب در بازار سرمایه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و تاکید مدیرعامل فرابورس بر توسعه نهاد‌های حرفه‌ای سرمایه گذاری مستغلات که امروز در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، افزود: باید زمینه توسعه نهادهای حرفه‌ای در بازار سرمایه را فراهم کنیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم را جایگزین سرمایه‌گذاری مستقیم کنیم.وی با بیان اینکه انواع دارایی‌ها می‌توانند در بورس‌ها به صورت اوراق معامله شوند،تصریح کرد: اگر سازوکاری برای معامله املاک بخش‌های دولتی و دارایی‌ها در بازار فراهم شود به نوعی باعث ایجاد تعادل در بازار شده‌ایم و از طرفی هم امکان آزاد شدن دارایی‌ها مهیا می‌شود.

وی تاکید کرد: پیش از این ابزار مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در بازار سرمایه نداشتیم که امروز با صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات این مساله مهم رقم خورد.

تاکید مدیرعامل فرابورس بر توسعه نهاد‌های حرفه‌ای سرمایه گذاری محمد اسکندری، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات، اعلام کرد: توسعه ابزارها موضوع کلیدی است، هر چه امکان توسعه بازار مالی فراهم شود شاهد نقش آفرینی آن بازار در توسعه کشور خواهد شد.

وی گفت: اگر افراد بتوانند مسکن را از طریق این صندوق معامله کنند، دیگر از تورم ملک عقب نمی‌مانند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وضعیت کنونی مسکن در کشور تحت تاثیر احتکار دارایی و ساختار املاک که در اختیار مشاوران املاک است به این شکل در آمده استتوصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...

توصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...

در بورس سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنید - ایرنا - قطره

در بورس سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنید - ایرنا - قطره
تاکید مدیرعامل فرابورس در توسعه نهادهای حرفه ای سرمایه گذاری

در بورس سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنید - قطره

در بورس سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنید - قطره
مقالاتِ تحقیقاتی برای تاکید مدیرعامل فرابورس بر توسعه نهادهای حرفهای سرمایه گذاری

توصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...

توصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...
توصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...

توصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...

توصیه مدیرعامل فرابورس؛ در بورس سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب ...
www.irna.ir › news › توصیه-مدیرعامل-فرابورس-در-ب...

خرید چند سانتی متر مسکن از طریق صندوق املاک - Hamfekran

خرید چند سانتی متر مسکن از طریق صندوق املاک - Hamfekran
تهران- ایرنا- مدیرعامل فرابورس ایران گفت: در بازار سرمایه باید زمینه توسعه نهادهای حرفهای در بازار سرمایه را فراهم کنیم و سرمایه گذاری ...

چشمانداز مثبت مسکن با کمک صندوق املاک و مستغلات

چشمانداز مثبت مسکن با کمک صندوق املاک و مستغلات
در بورس سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنید - ایرنا - قطره

خرید سانتیمتری ملک در بورس / مسکن برای قشری از مردم تبدیل به یک ...

خرید سانتیمتری ملک در بورس / مسکن برای قشری از مردم تبدیل به یک ...
www.ghatreh.com › news › توصیه-مدیرعامل-فرابور...

مدیرعامل فرابورس تغییر کرد - ایسنا

مدیرعامل فرابورس تغییر کرد - ایسنا
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: در بازار سرمایه باید زمینه توسعه نهادهای حرفه ای در بازار سرمایه را فراهم کنیم و س.
منبع خبر : iribnews.ir