توزیع متوازن مدارس استثنایی بر اساس آمایش سرزمینی

توزیع متوازن مدارس استثنایی بر اساس آمایش سرزمینی
رئیس سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی: توزیع متوازن مدارس استثنایی و مراکز مشکلات ویژه یادگیری در استان‌ها بر اساس آمایش دقیق سرزمینی باید صورت گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir