اوقات شرعی نوزدهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم دی ماه در سمنان
امروز یک شنبه، نوزدهم دی ماه، ششم جمادی الثانی، نهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir