اصلاح قیمت برخی محصولات سلولزی در بازار

اصلاح قیمت برخی محصولات سلولزی در بازار
رئیس گروه تجارت و بازار دفتر صنایع سلولزی وزارت صمت از اصلاح قیمت محصولات پوشک بچه تولید داخل خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir