اوقات شرعی پنجم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی پنجم تیر ماه در سمنان
امروز یکشنبه، پنجم تیر ماه، بیست و ششم ذی القعده، بیست و ششم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir