الزام واحد‌های صنفی به ثبت اطلاعات در سامانه امید

الزام واحد‌های صنفی به ثبت اطلاعات در سامانه امید
دبیر کل اتاق اصناف گفت: همه واحدهای صنفی سراسر کشور باید اطلاعات لازم را در سامانه ”امید“ به نشانی www.asnaf.moi.ir ثبت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir