تساوی تیم فوتبال نفت و گاز در خانه

تساوی تیم فوتبال نفت و گاز در خانه
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در خانه به تساوی رضایت داد.
منبع خبر : iribnews.ir