اتهام زنی وزیر دقاع آمریکا و همتای صهیونیست او علیه ایران

اتهام زنی وزیر دقاع آمریکا و همتای صهیونیست او علیه ایران
وزیر دفاع آمریکا و رژیم صهیونیستی در دیدار با یکدیگر، بدون اشاره به تجاوزات خود، به اتهام زنی علیه ایران پرداختند.
منبع خبر : yjc.news