فردا ؛تعطیلی مدارس برخی شهرستانهای لرستان

فردا ؛تعطیلی مدارس برخی شهرستانهای لرستان
فردا؛فعالیت مدارس برخی شهرستانهای لرستان به علت برف و یخبندان مجازی است
منبع خبر : iribnews.ir