فقط یک چهارم آمریکایی‌ها، خواستار نامزدی مجدد بایدن

فقط یک چهارم آمریکایی‌ها، خواستار نامزدی مجدد بایدن
نظرسنجی‌ها نشان دهنده کاهش شدید محبوبیت رئیس جمهور آمریکا است.
منبع خبر : iribnews.ir