به روزرسانی قوانین، اولین گام برای ساماندهی کودکان کار

به روزرسانی قوانین، اولین گام برای ساماندهی کودکان کار
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به روزرسانی قوانین را گام اول برای ساماندهی کودکان کار دانست.
منبع خبر : iribnews.ir