به روز رسانی آیین نامه استانداردسازی قطعات لوازم خانگی بعد از ۱۵ سال

به روز رسانی آیین نامه استانداردسازی قطعات لوازم خانگی بعد از ۱۵ سال
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: آیین نامه کیفیت و استانداردسازی طی ۱۵ سال گذشته به روز آوری نشده بود؛ ما برای ارتقاء لوازم خانگی این آیین نامه را به روزآوری کردیم.
منبع خبر : iribnews.ir