۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، حداقل حقوق برای سال آینده

۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، حداقل حقوق برای سال آینده
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون، حداقل حقوق را برای سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کردند.
منبع خبر : iribnews.ir